in

Daddy Lumba Makra Mo: Lyrics

daddy lumba albums
Spread the love

Daddy Lumba Makra Mo Lyrics:

Daddy Lumba Makra Mo is one of the most popular songs by the legend. You can’t go to funerals and not hear the song “Makra Mo” being played.

The song was released in 1993.

Check out lyrics of Daddy Lumba Makra Mo (Lyrics by Diehard Fans of Daddy Lumba) below

M’ahu me nnɛ yi,mo mma yɛnyɛ nea yɛbɛyɛ biara..matumi aba mo nkyɛn na ɛsɛ, yɛnfa mmronsa nyɛ nsuo oo..m’ate me nka nnɛ yi,monfa me nnwom nni mo mu ahurusie saa ah, na makramo, ebia na m’anhu me biom da.
M’ahu me nnɛ yi,mo mma yɛnyɛ nea yɛbɛyɛ biara madɔfo yi..matumi aba mo nkyɛn na ɛsɛ, yɛnfa mmronsa nyɛ nsuo oo oi..m’ate me nka nnɛ yi,monfa me nnwom nni mo mu ahurusie saa,nea mowɔ biara na makramo, ebia na m’anhunu me biom da.

Afe sɛsɛɛ mo bɛdi ahyia no a,kwadwo e ebia na menka ho a oo..aah, aah mene mo di nkra nnɛ ao
Daddy Lumba ee merekrakra mo o..yiee ebia na mamma biom aaee..aah mene mo di nkra nnɛ ao.

Owuo ye adea nka yɛwu ma a, madɔfoɔ bi bɛwu abɛgye me nso adeɛ no akɔyɛ ɔbɔadeɛ wo nhyehyeɛ, adasamma deɛ yɛnni ho tumi biara
Meka a na m’ani ataetae nisuo, nti me de nkrɔfoɔ adepa yi bɛwu akɔ akwa, me nyame sɛ nka ɛbɛtumi a na agya ee, ma kuruwa yi ntwa me ho nkɔ ao
Ɛnyɛ nea mepɛ, agya nea wopɛ aa na ɛnyɛ hɔ paapa ee…mese sɛ ɛbɛtumu deɛ a, nka ma kuruwa yi ntwa me ho nkɔ oo…oh

Nti mede amafoɔ adepa yi paa ɛrebɛwu akɔ..awerɛhoɔ ooo

Mframa a ɛbɔ a ɛporo ahoyɛ guo no, saa mframa korɔ no aa, sɛ ɛbɔ den a ahahan mono nso tumi te oo mm.
Wiase yi sɛɛ dua wuyɛ bu o saa na dua mono nso tumi buo enti ah, makrakramo o ebia na m’ahu me biom
Yɛbɛdi afehyia sei a ɛyɛ a na makae yaanom aah..enti na nsa nie, momma yɛnyinaa ngye y’ani bi wati aah
Mekɔ a mekɔ a mekɔ a mekɔ a mekɔ nyinaa..ii ebia na mmama biom aa,merekrakra mo oo kwadwo ee ei.

Owuo akyi deɛ awerɛhoɔ oo nti na ama mereti nisuo yi a..ɔbaatanpa bɛwu ama efie gya adum, awerɛhoɔ mu ah.
Moba nasɛ mawu da hɔ a,ɛmma mo nsu mmma me, monsu mma mo ho ne mo mma..monsu mma nkyiri mma a mede agya hɔ no oo
Mo mma me brɛ yi nyɛ kwa,mo mma mewuo akyi nsesa, anyɛ saa mekra bɛdi awerɛhoɔ bebiree yaanom eei..
Mede me maame Ama Saah gya mo, ɔne abusuafoɔ yi a, ɛmma mo werɛ nfiri Akosua Serwaa da o na wabrɛ…Kwaku Pon wo ne me mma nyinaa, mm Faustina Fosu ee ne Akosua Brempomaa o
Moyɛ no saa a mɛyɛ ɔsaman twɛntwɛn, mabɛgyina kurotia asu dabiara Charles ee..merekrakra mo oo ebia na mahu me biom da ah…awerɛhoɔ oooo…hihii

Theresa Manu a ɔfiri Sefwi Atobease, wakra ne Papa afiri abrokyiman mu sɛ ɔmmɛdi kyɛre bi ao, Thess eii..sɛ na yenkra ɛtwa toɔ ni, paapa e na wanka ankyerɛ me yi, Kwame Manu e wama asɛm aha me ao ah…
Wo mma Nina Manu ɛne Akua Afriyie ee, Maame Ama Afrakoma se, kwame ee ɔne wodɔ yi nsae o…
Nana Akosua Dufie se, Kwame e wama ne de atu neho ho fo sɛ, wiase sɛɛ dua mono nso bu ao mm
Nti ɔfiri nnɛ na ɔkrakra mo oo, abusuafoɔ ee ɔkrakra mo ao booi, kwame wuo nti, ebia na mahu no biom da…Charles ee, Charles mesu ama mo booi..hi.

Yɔnkopa bi nisuo nie ao, ɔse KB ee mede m’akyi gya mo ao sɛ mekɔ a…aah mene mo di nkra nnɛ ao
Ɔyɔnkopa bi su nie ao, Agya Yaw ee mede m’akyi gya mo o Mampong nii..aah mene mo di nkra nnɛ ao
Adomako Nyamekye nnwomtofoɔ ei, Adomako e mede m’akyi gya wo ao,sɛ me kɔ a…aah mene mo di nkra nnɛ ao
Senior Atta Domfeh ee,Atta Domfeh e merebɔ wo din oo, wenchi nii yi se..aah mene mo di nkra nnɛ ao
Owura Joe Appiah ee..Joe Kiss mede m’akyi gya wo ao, sɛ mekɔ a…aah mene mo di nkra nnɛ ao
Amaadi Yaw ee medɔfo ee mede m’akyi gya wo ao..sɛ mekɔ a…aah mene mo di nkra nnɛ ao

Written by GhanaSlayers

Alban Bagbin Must Go Unopposed – NDC Organisers

HOT SHOTS: Bonang Matheba Is Fierce On The Cover of Schick Magazine