in

Daddy Lumba Kpoo Keke Mmaa Daase : Lyrics

Spread the love

On Monday, Daddy Lumba dropped a brand new song, Kpoo Keke Mmaa Daase.

The song is his first since the release of Enkoden album in 2017.

Daddy Lumba Kpoo Keke Mmaa Daase is a commercial song for Kpoo Keke ginger and atadwe liquor .

Check out the lyrics of Lumba’s new song, Kpoo Keke below:

Daddy Lumba Kpoo KeKe Lyrics:

Yɛwɔ badwa mu asɛm
Ɛne kokoa mu asɛm
Yɛwɔ honam mu boafoɔ oo
Ɛne mpaso boafoɔ a

Akae me Friday
Manhyia ɔgyefoɔ a nka m’anim guu ase oo
Kpoo keke
Kpoo keke

Ɛmmaa da wo ase oo

Yɛwɔ badwa mu asɛm
Ɛne kokoa mu asɛm
Yɛwɔ honam mu boafoɔ oo
Ɛne mpaso boafoɔ a

Akae me Friday
Manhyia ɔgyefoɔ a nka m’anim guu ase oo
Kpoo kɛkɛ
Kpoo kɛkɛ
Woso me!
Ɛmmaa da wo ase oo
Ama ɔdɔyewu afa me la
Wafa me, waa fa me la ee
Kpoo keke
Kpoo keke

Ɛmmaa da wo ase oo

Wama ɔdeyewu adɔ me oo
Adɔ me awu oo
Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!
Ɛmmaa da wo ase oo
Manom nsuo, anom nsa ee
Ɛmmaa no se biribi wɔ mu oo
Kpoo keke
Kpoo keke

Ɛmmaa da wo ase oo
Manom nsuo, anom nsa ee
Mmarima no se biribi wɔ mu oo
Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!
Ɛmmaa da wo ase oo

Nana akasa oo
Ɔmo a aka nyɛ dinn
Meda mu baako oo
Nana ɛreka neho asɛm

Akae me Friday
Manhyia ɔgyefoɔ a nka m’anim guu ase oo
Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!
Ɛmmaa da wo ase oo

Wama ɔdɔyewu afa me la
Wafa me, waa fa me la ee

Kpoo keke
Kpoo keke

Woso me!

Ɛmmaa da wo ase oo

Wama ɔdɔyewu adɔ me oo
Adɔ me awuo oo ee

Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!

Ɛmmaa da wo ase oo

Manom nsuo, anom nsa ee
Ɛmmaa no se biribi wɔ mu oo
Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!

Ɛmmaa da wo ase oo
Manom nsuo, anom nsa ee
Mmarima no se biribi wɔ mu oo

Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!

Ɛmmaa da wo ase oo
Manom nsuo, anom nsa ee
Ɛmmaa no se biribi wɔ mu oo

Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!
Ɛmmaa da wo ase oo

Manom nsuo, anom nsa ee
Mmarima no se biribi wɔ mu oo
Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!

Ɛmmaa da wo ase oo
Manom nsuo, anom nsa ee
Ɛmma no se biribi wɔ mu oo
Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!

Ɛmmaa da wo ase oo
Manom nsuo, anom nsa ee
Mmarima no se biribi wɔ mu oo
Kpoo keke
Kpoo keke
Woso me!
Ɛmmaa da wo ase oo

Written by GhanaSlayers

Daddy Lumba Drops New Song – Kpoo Keke Mmaa Daase

VGMA 2019 Winners : See the Full List